Category «Thông tin nội bộ»

Danh sách 33 nhà thờ

Số lượng lớn các nhà thờ mà ở Ayacucho, sẽ nghĩ rằng trong mọi ngóc ngách có thể tìm thấy, nhưng họ là 33 nhà thờ có trong thành phố này; 33 nhà thờ được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa. Mỗi ngôi đền đều có cấu trúc riêng của nó, lịch sử và …